1.
Ramovš A. Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah . geologija [Internet]. 2001Dec.31 [cited 2024May29];44(2):291-4. Available from: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/921