1.
Ć trucl I. Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank. geologija [Internet]. 1970Dec.31 [cited 2024Feb.26];13(1):5-20. Available from: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/275