Ramovš, Anton. “Prvo najdišče Brahiopodov V Vrhnjih Tuvalskih Apnencih (zgornji Karnij) Severnoalpskega Hallstattskega Razvoja V Julijskih Alpah”. Geologija 44, no. 2 (December 31, 2001): 291–294. Accessed October 1, 2023. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/921.