Šram, Dejan, Mihael Brenčič, Andrej Lapanje, and Mitja Janža. “Perched Aquifers Spatial Model: A Case Study for Ljubljansko Polje (central Slovenia)”. Geologija 55, no. 1 (June 30, 2012): 107–116. Accessed June 6, 2023. https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1232.