Brenčič, M. “Skupni Kongres Evropskega Geofizikalnega združenja, Ameriške Geofizikalne Unije in Evropske geološke Unije”. Geologija, vol. 46, no. 1, June 2003, pp. 175-7, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/990.