Aničić, B., B. Ogorelec, P. Kralj, and M. Mišič. “Lithology of Tertiary Beds in Kozjansko, Eastern Slovenia”. Geologija, vol. 45, no. 1, June 2021, pp. 213-46, doi:10.5474/geologija.2002.017.