Ramovš, A. “Prvo najdišče Brahiopodov V Vrhnjih Tuvalskih Apnencih (zgornji Karnij) Severnoalpskega Hallstattskega Razvoja V Julijskih Alpah”. Geologija, vol. 44, no. 2, Dec. 2001, pp. 291-4, doi:10.5474/geologija.2001.020.