Dimkovski, T., M. Bidovec, and D. Rokavec. “Ustrezno Vrednotenje Zalog Trdnih Mineralnih Surovin”. Geologija, vol. 43, no. 2, Dec. 2000, pp. 247-9, doi:10.5474/geologija.2000.019.