Mikuž, V. “Sea-Urchins from Oligocene Beds at Češnjica Near Poljšica, W-Slovenia”. Geologija, vol. 42, no. 1, Dec. 1999, pp. 117-22, doi:10.5474/geologija.1999.006.