Štrucl, I. “Stratigrafske in Tektonske Razmere V Vzhodnem Delu Severnih Karavank”. Geologija, vol. 13, no. 1, Dec. 1970, pp. 5-20, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/275.