Šlebinger, C. “O Sulfidih V Pomurskih Slatinah Ter Njihovem Pomenu Za Nastanek Slatin”. Geologija, vol. 3, no. 1, Dec. 1955, pp. 226-30, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/179.