Kuščer, D. “Stratigrafski Sistem in Stratigrafska Nomenklatura”. Geologija, vol. 4, no. 1, Dec. 1958, pp. 237-49, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1544.