Brenčič, M. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011”. Geologija, vol. 54, no. 1, June 2011, pp. 144-5, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1460.