Germovšek, C. “Obvestilo O geološkem Kartiranju Lista Novo Mesto 1 (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje) V Letih 1950 in 1951”. Geologija, vol. 1, no. 1, Dec. 1953, pp. 284-7, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/139.