Mikuž, V., M. Bartol, and A. Šoster. “Porgy Fish Teeth in Miocene Mari from Mastni Hrib Near Skocjan, Slovenia”. Geologija, vol. 57, no. 1, June 2014, pp. 33-38, doi:10.5474/geologija.2014.004.