Šram, D., M. Brenčič, A. Lapanje, and M. Janža. “Perched Aquifers Spatial Model: A Case Study for Ljubljansko Polje (central Slovenia)”. Geologija, vol. 55, no. 1, June 2012, pp. 107-16, doi:10.5474/geologija.2012.008.