Brenčič, M., and J. Prestor. “Posvetovanje »Urejanje Prostora Na Vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009”. Geologija, vol. 52, no. 2, Dec. 2009, pp. 257-9, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1200.