Vreča, P., C. Stalikas, G. Muri, V. Daskalou, T. Kanduč, and A. Leis. “C in N Elementna in Izotopska Sestava Sedimentirane Organske Snovi Iz Jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega Jezera (Slovenija)”. Geologija, vol. 51, no. 1, June 2008, pp. 65-70, doi:10.5474/geologija.2008.007.