Brenčič, M. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (15. - 20. April 2007)”. Geologija, vol. 50, no. 1, June 2007, pp. 221-2, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1115.