Brenčič, M. “Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Dunaj, Avstrija (24. - 29. April 2005)”. Geologija, vol. 48, no. 1, June 2005, pp. 177-9, https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1060.