[1]
B. Aničić, B. Ogorelec, P. Kralj, and M. Mišič, “Lithology of Tertiary beds in Kozjansko, Eastern Slovenia ”, geologija, vol. 45, no. 1, pp. 213–246, Jun. 2002.