[1]
A. Ramovš, “Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah ”, geologija, vol. 44, no. 2, pp. 291–294, Dec. 2001.