[1]
M. Novak and N. Rman, “Poročilo o 5. slovenskem geološkem kongresu, Velenje 3. – 5. oktober 2018”, geologija, vol. 61, no. 2, pp. 270–273, Dec. 2018.