[1]
M. Poljak, “Daljinska istraživanja u geoznanostima”, geologija, vol. 27, no. 1, pp. 331–332, Dec. 1984.