[1]
I. Štrucl, “Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank”, geologija, vol. 13, no. 1, pp. 5–20, Dec. 1970.