[1]
B. Bračič Železnik, “Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2021”, geologija, vol. 65, no. 2, pp. 251–255, Dec. 2022.