[1]
D. Kuščer, “Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline”, geologija, vol. 3, no. 1, pp. 136–150, Dec. 1955.