[1]
I. Štrucl, “Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog”, geologija, vol. 6, no. 1, pp. 251–278, Dec. 1960.