[1]
L. Šuklje, “Geološki pogoji konsolidacije temeljnih tal”, geologija, vol. 4, no. 1, pp. 157–170, Dec. 1958.