[1]
C. Germovšek and A. Ramovš, “Poročilo o ustanovitvi in delu Geološkega društva v Ljubljani”, geologija, vol. 1, no. 1, pp. 302–303, Dec. 1953.