[1]
C. Germovšek, “Obvestilo o geološkem kartiranju lista Novo mesto 1 (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje) v letih 1950 in 1951”, geologija, vol. 1, no. 1, pp. 284–287, Dec. 1953.