[1]
Štefan Kolenko, “Poročilo o Geološkem zavodu LRS od ustanovitve do leta 1952”, geologija, vol. 1, no. 1, pp. 262–283, Dec. 1953.