[1]
M. Brenčič and J. Prestor, “Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009”, geologija, vol. 52, no. 2, pp. 257–259, Dec. 2009.