[1]
P. Vreča, C. Stalikas, G. Muri, V. Daskalou, T. Kanduč, and A. Leis, “C in N elementna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija)”, geologija, vol. 51, no. 1, pp. 65–70, Jun. 2008.