Brenčič, M. (2003) “Skupni kongres Evropskega geofizikalnega združenja, Ameriške geofizikalne unije in Evropske geološke unije ”, Geologija, 46(1), pp. 175–177. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/990 (Accessed: 7October2022).