Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P. and Mišič, M. (2002) “Lithology of Tertiary beds in Kozjansko, Eastern Slovenia ”, Geologija, 45(1), pp. 213–246. doi: 10.5474/geologija.2002.017.