Ramovš, A. (2001) “Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah ”, Geologija, 44(2), pp. 291–294. doi: 10.5474/geologija.2001.020.