Dimkovski, T., Bidovec, M. and Rokavec, D. (2000) “Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin ”, Geologija, 43(2), pp. 247–249. doi: 10.5474/geologija.2000.019.