Štrucl, I. and Kluge, R. (1991) “Metalogenetska problematika železovih nahajališč v staropaleozojskih metamorfnih kameninah”, Geologija, 34(1), pp. 305–335. doi: 10.5474/geologija.1991.007.