Placer, L. and Čar, J. (1975) “Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru”, Geologija, 18(1), pp. 197–209. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/369 (Accessed: 2March2024).