Novak, D. and Pavlovec, R. (1970) “O delovanju Slovenskega geološkega društva v letih 1968 in 1969”, Geologija, 13(1), pp. 261–263. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/284 (Accessed: 25May2024).