Štrucl, I. (1970) “Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank”, Geologija, 13(1), pp. 5–20. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/275 (Accessed: 26February2024).