Sine nomine (1955) “Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani”, Geologija, 3(1), pp. 265–269. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/184 (Accessed: 19May2024).