Gale, L. (2021) “Fosili Slovenije: pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti”, Geologija, 64(1), p. 133. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1807 (Accessed: 21September2023).