Sine nomine (1961) “Poročilo direktorja Geološkega zavoda v Ljubljani za leto 1960”, Geologija, 7(1), pp. 299–322. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1730 (Accessed: 30May2024).