Sine nomine (1958) “Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva”, Geologija, 4(1), pp. 276–280. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1729 (Accessed: 10December2023).