Štrucl, I. (1961) “Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča”, Geologija, 7(1), pp. 43–53. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1565 (Accessed: 26February2024).