Štrucl, I. (1960) “Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog”, Geologija, 6(1), pp. 251–278. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1554 (Accessed: 26February2024).