Kuščer, D. (1958) “Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura”, Geologija, 4(1), pp. 237–249. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1544 (Accessed: 1April2023).