Brenčič, M. (2011) “Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011”, Geologija, 54(1), pp. 144–145. Available at: https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1460 (Accessed: 1October2023).